معرفی برند ایرانی ایساکو

معرفی

با توجه به تعلق بيش از 99/99 درصد سهام ايساكو به شركت ايران خودرو (سهامي عام) كه خود مشمول مفاد بند «الف» قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران خودرو مصوب 1358/4/10 مي‌باشد ، شركت بصورت غير مستقيم مشمول مفاد بند مذكورگرديده و اداره امور آن به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول گردید. در سال 1363 اداره امور شركت به وزارت بازرگاني واگذار گرديد و از تاريخ 1370/11/1 ، اداره امورشركت تحت سرپرستي و نظارت وزارت صنايع سنگين و از آن طريق زير نظر شركت ايران خودرو (سهامي عام) به عنوان مرجع اداره كننده قرارگرفت . با ادغام دو وزارتخانه صنايع و صنايع سنگين در سال 1373 عملاً شركت تحت پوشش وزارت صنايع قرار گرفت. با وجود گستردگي موضوع فعاليت شركت ، عمده فعاليت آن طي بيست سال از شروع كار معطوف به بازرگاني قطعه ، بخصوص تهيه و توزيع قطعات خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو بوده است . موضوع ارائه خدمات پس از فروش به استفاده کنندگان از محصولات ايران خودرو در ابتداي سال 1371 و پيش از آغاز دهه سوم فعاليت، شركت به شركت تهيه و توزيع محول شد . پس از تغيير مديريت، با تصويب تغييرات اساسنامه شركت در سال 1378 و درج «خدمات پس از فروش» در موضوع آن، شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو بصورت رسمي به عنوان ارائه كننده خدمات پس از فروش، محصولات ايران خودرو شناخته شد . درابتداي سال1382 خدمات پس ازفروش از شركت ايساكو منتزع و در ابتداي سال 1386 خدمات پس از فروش دوباره به ايساكو ملحق گرديد.

تاریخچه

شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو در تاريخ 1356/8/1 در قالب شركت سهامي خاص تاسيس و با شماره ثبت 30048 در تاريخ 1356/8/15 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد . بر اساس ماده 3 اساسنامه مصوب 1379/3/30 موضوع فعاليت شركت به شرح ذيل مي‌باشد :خريد ، فروش ، صادرات و واردات انواع خودرو سواري ، اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، وانت و مانند آن – ارائه خدمات پس از فروش به كليه محصولات ايران خودرو و شركتهاي تابعه آن- تهيه و توزيع ، خريد و فروش ، صادرات و واردات قطعات و لوازم يدكي انواع خودرو و خدمات پس از فروش آنها- انجام معاملات بازرگاني و غير بازرگاني- تاسيس شركت با مشاركت يا بدون مشاركت اشخاص داخلي و خارجي- خريد كارخانجات و سهام شركتها- انجام هر عمليات مجاز سود آور- مبادرت به هرگونه فعاليتي براي انجام مفاد بالا و يا تسهيل در اجراي آن .

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

021-48222424

سال تاسیس

1356

نشانی

مشاهده همه محصولات