تعداد محصول در صفحه
20 محصول

کتاب شرکت با مسئولیت محدود(مطالعه‌تطبیقی)ققنوس

6,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب نظریه اداره قرارداد

2,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق بانکی(ویرایش‌دوم)ققنوس

7,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک

13,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق تجارت(2)شرکتهای تجاری(ققنوس)

3,780 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق کیفری مواد مخدر(ققنوس)

13,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی

6,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق معاملات بین المللی(ققنوس)

4,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

حقوق جزای اختصاصی 2499

42,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

بررسی نظریه‌های تقلب و حیل شرعی در فقه و حقوق

2,125 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

حقوق جزای عمومی ایران (جلد اول) 2025

42,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

حقوق محیط‌زیست (جلد دوم) 2571

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

حقوق بین‌الملل فضا معاهده فضای ماورای جو 3308

6,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

فرهنگ تطبیقی حقوق مؤلف و کپی‌رایت (جلد اول) 3277

5,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا