تعداد محصول در صفحه
محصول

گلیم با طرح شکار

150,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم با طرح دو پرنده

220,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم طرح لوزی با رنگ گیاهی

90,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

زیرانداز نمدی (تختی)

120,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم با طرح رشته ای

208,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم با طرح خانه

70,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم با طرح پرنده و قفس

90,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم با طرح پرنده و شکار

150,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم با طرح حوضی

140,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کیف گلیم با طرح باغ

30,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

نمد پادری

35,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم طرح لوزی با رنگ مصنوعی

75,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گلیم با طرح راه راه

120,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

آویزه سنتی

170,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سرپرده ترنج

120,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه