تعداد محصول در صفحه
20 محصول

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1410 سایز 140 میلی متر

1,201,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در مهد ابزار

گیره لوله مدل KC2010 ایران پتک

604,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 140

430,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 120

327,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 100 میلیمتر ایران صنعت مدل IB100

1,910,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%9 در ابزار فروش

گیره رومیزی 120 میلیمتر ایران صنعت مدل IB120

2,840,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در ابزار فروش

گیره رومیزی 140 میلیمتر ایران صنعت مدل IB140

3,520,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در ابزار فروش

گیره رومیزی 160 میلیمتر ایران صنعت مدل IB160

4,180,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%16 در ابزار فروش

گیره رومیزی 200 میلیمتر ایران صنعت مدل IB200

5,470,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در ابزار فروش

گیره اتصال به زمین جوشکاری آروا مدل EC-350

36,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه