تعداد محصول در صفحه
محصول

گیره رومیزی ایران پتک مدل KA 1410 سایز 140 میلی متر

1,201,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در مهد ابزار

گیره رومیزی 180 ایران پتک مدل KA1810

2,280,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 100 ایران پتک مدل KA1010

653,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در مهد ابزار

گیره لوله ایران پتک مدل KC 2010

576,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 140

433,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 120

317,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه