تعداد محصول در صفحه
94 محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

49,557 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

83,197 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

91,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

91,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

99,978 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

64,175 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

53,670 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

63,855 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

86,233 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

62,064 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

31,032 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

ران گوسفندی 2 کیلویی مهیا پروتئین

270,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ران گوسفندی 1 کیلوگرمی مهیا پروتئین

135,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خورشتی گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

151,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

136,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه