تعداد محصول در صفحه
94 محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

47,003 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

47,122 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در بروز رسان

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

86,784 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

86,784 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

94,824 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

60,867 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

49,376 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

60,564 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

61,370 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

ران گوسفندی 2 کیلویی مهیا پروتئین

243,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ران گوسفندی 1 کیلوگرمی مهیا پروتئین

121,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

خورشتی گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

141,940 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در بروز رسان

ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

122,850 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

قلوه گاه گوسفند 1 کیلوئی مهیا پروتئین

63,450 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در بروز رسان

سردست گوسفند 2 کیلوئی مهیا پروتئین

239,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان