تعداد محصول در صفحه
29 محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

49,350 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

49,480 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

82,990 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

91,300 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

91,300 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

99,770 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

64,175 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

51,860 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

63,855 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

86,233 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

خورشتی ممتاز گوساله 800 گرمی پویا پروتئین

81,482 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

ران ممتاز گوساله 1 کیلو گرمی مهیا پروتئین

92,499 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

103,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

103,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

107,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه