تعداد محصول در صفحه
29 محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

47,003 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

47,122 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در بروز رسان

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

76,330 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

86,784 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

86,784 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

60,867 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

49,376 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

60,564 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در بروز رسان

خورشتی ممتاز گوساله 800 گرمی پویا پروتئین

75,649 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در بروز رسان

ران ممتاز گوساله 1 کیلو گرمی مهیا پروتئین

85,824 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

94,824 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در بروز رسان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

80,010 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

92,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

92,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

107,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه