تعداد محصول در صفحه
محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

41,225 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

64,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

75,660 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

75,660 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

51,410 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

42,195 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

51,410 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

70,810 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران ممتاز گوساله 1 کیلو گرمی مهیا پروتئین

75,660 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

85,845 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

41,225 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

79,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

82,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

86,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قیمه ای گوساله 1 کیلویی

86,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه