تعداد محصول در صفحه
محصول

سینه با استخوان مرغ 1 کیلویی

21,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

39,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

38,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

41,904 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

20,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

51,120 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%4 در بروز رسان

فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

13,167 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

19,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

22,990 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

21,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

شنیتسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,555 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

چیکن استراگانف مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

14,184 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%4 در بروز رسان

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

43,339 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان