تعداد محصول در صفحه
36 محصول

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

85,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

گوشت فیله شده ماهی 700 گرمی حسون

37,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

فیله ماهی گیش بدون تیغ و استخوان 500گرم شارین

60,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

استیک قزل سالمون 500گرم وکیوم شارین

63,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فیله ماهی حسون 700گرم شارین

39,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

فیله ماهی حلوا سیاه منجمد ۴۰۰ گرمی تحفه

46,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ماهی گیدر منجمد ۵۰۰ گرمی تحفه

51,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله گیش ممتاز منجمد ۴۰۰ گرمی تحفه

27,630 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ماهی کیلکا منجمد بشقابی ۵۰۰ گرمی تحفه

7,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله کوتر ممتاز منجمد ۶۰۰ گرمی تحفه

68,040 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ماهی قزل آلا وکیوم شکم خالی بدون آبشش منجمد ۱۰۰۰گرمی تحفه

58,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله ماهی حلوا سیاه منجمد ۵۰۰ گرمی تحفه

56,520 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله ماهی حلوا سیاه منجمد ۷۰۰گرمی تحفه

77,940 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله ماهی شوریده منجمد ۷۰۰ گرمی تحفه

85,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان