تعداد محصول در صفحه
11 محصول

سینه بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

70,830 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

62,280 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۸۰۰ گرمی توکاسان خاور

55,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۷۰۰ گرمی توکاسان خاور

48,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مغز ران بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

77,850 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

81,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان