تعداد محصول در صفحه
محصول

همبرگر 90% 400 گرمی ب.آ

30,345 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

مرغ برگر گریل 450 گرمی منجمد ب.آ

18,445 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%16 در کوثر شاپ

همبرگر ویژه 90% شام شام مقدار 500 گرم

29,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 30% شام شام مقدار 500 گرم

9,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در دیجی کالا

همبرگر ممتاز 60% شام شام مقدار 500 گرم

18,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک برگر 95 درصد گوشتین 500 گرم

33,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک 95% مام(5عددی-500گرم)

372,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در کوثر شاپ

همبرگر معمولی 30% گوشت 500گ کاله

11,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در کوثر شاپ

همبرگر مخصوص75%گوشتیران

266,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در کوثر شاپ

کاله برگر 90% گوشت 400گ کاله

347,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در کوثر شاپ

همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم

25,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

همبرگر معمولی مهیا پروتئین مقدار 500 گرم

9,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

همبرگر 60% مهیا پروتئین مقدار 500 گرم

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در دیجی کالا

همبرگر 85 درصد گوشتین مقدار 500 گرم

24,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

همبرگر 30 درصد گوشتین مقدار 500 گرم

9,990 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در دیجی کالا