تعداد محصول در صفحه
13 محصول

بازو مرغ کبابی مخصوص 900 گرمی مهیا پروتئین

20,530 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

جوجه کباب زعفرانی 1 کیلویی

32,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال و کتف کبابی زعفرانی 1 کیلویی

24,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب 1 کیلویی

30,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب لیمویی ۴۰۰ گرمی مهیا پروتئین

14,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

جوجه کباب باربیکیو ۴۰۰ گرمی مهیا پروتئین

14,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

بازوی مرغ کبابی زعفرانی مخصوص ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

21,822 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

بازو کبابی مرغ ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

20,530 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

جوجه بدون استخوان ساده ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

29,203 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

جوجه بدون استخوان زعفرانی ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

32,072 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان