تعداد محصول در صفحه
محصول

سوسیس بلغاری گوشت 1 کیلو گرمی سولیکو کاله

66,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

کالباس مارتادلا 500 گرمی سولیکو کاله

30,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کوکتل چیکو تنوری 55% 500 گرمی کاله

44,175 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

سوجوک 90% سولیکو مقدار 250 گرم

61,110 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

43,120 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

میت لوف سولیکو مقدار 400 گرم

62,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کوکتل پارمسان سولیکو مقدار 1000 گرم

83,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%27 در دیجی کالا

سالامی سارنو سولیکو مقدار 250 گرم

62,910 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

کالباس ژیگو سولیکو مقدار 300 گرم

66,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ژامبون مرغ دودی 90% سولیکو مقدار 300 گرم

47,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کوکتل گوشت دودی 55% سولیکو مقدار 300 گرم

27,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

سوسیس هات داگ سولیکو مقدار 1000 گرم

87,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%9 در دیجی کالا

کالباس مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

32,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کوکتل گوشت سولیکو مقدار 300 گرم

30,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%9 در دیجی کالا