تعداد محصول در صفحه
محصول

بیفتک 480 گرمی ب.آ

38,800 تومان
موجود در 3 فروشگاه
%16 در کوثر شاپ

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی ب.آ

25,245 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

فلافل 1000 گرمی ب.آ

32,800 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%16 در کوثر شاپ

اسپرینگ رول مرغ و پنیر منجمد پمینا کاله – 480 گرم

17,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

شامی کباب منجمد پمینا کاله – 430 گرم

23,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فلافل 1کیلویی تک بیز

91,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%27 در کوثر شاپ

پیتزا آماده چیکن استروگانف 360 گرمی پمینا

224,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%19 در کوثر شاپ

پیتزا آماده مخلوط 350 گرمی پمینا

196,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

فلافل 500 گرمی صدک

13,775 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

کباب لقمه مخصوص ضخیم 70% 450 گرمی صدک

13,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در اُکالا