تعداد محصول در صفحه
محصول

خیارشور ممتاز 680 گرمی مهرام

12,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

خیارشور ویژه 680 گرمی مهرام

15,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%16 در دیجی کالا

زیتون شور 650 گرمی بدر

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شور مخلوط مجید مقدار 670 گرم

6,460 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

خیار شور ممتاز اصالت مقدار 1500 گرم

22,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

خیار شور ممتاز اصالت مقدار 700 گرم

11,480 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

شور مخلوط اصالت مقدار 680 گرم

8,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

زیتون شور اصالت مدل معمولی مقدار 700 گرم

13,180 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

خیارشور ویژه 700 گرمی اروم آدا

17,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیارشور ویژه 630 گرمی بدر

16,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خیارشور درجه یک 650 گرمی بدر

11,305 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

خیارشور ممتاز 700 گرمی اروم آدا

15,105 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

زیتون شور سبز دشت مقدار 290 گرم

8,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

زیتون سبز برش خورده سبز دشت مقدار 490 گرم

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

زیتون شور سبز دشت مقدار 500 گرم

12,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در دیجی کالا