تعداد محصول در صفحه
59 محصول

باقلا با پوست منجمد 400 گرمی نوبرسبز

6,120 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزیجات مخلوط منجمد 400 گرمی نوبرسبز

7,395 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا

آلبالو منجمد 400 گرمی نوبرسبز

9,030 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

باقلا لپه منجمد 400 گرمی نوبرسبز

16,170 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی پلو منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی کوکو 400 گرمی سردوتازه

8,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی آش منجمد 400 گرمی سردوتازه

8,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

مخلوط سبزیجات 400 گرمی پمینا

8,720 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی سوپ منجمد 400 گرمی پمینا

7,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سبزی قورمه سرخ شده 400 گرمی سردوتازه

12,690 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

پیاز سرخ شده خلالی 200 گرمی نوبرسبز

25,280 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

نخود فرنگی منجمد 400 گرم نوبر سبز

7,395 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا