تعداد محصول در صفحه
14 محصول

گوشت چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله 1 کیلوگرمی مهیا پروتئین

62,541 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

گوشت چرخکرده مخلوط گوسفند و گوساله 500 کیلوگرمی مهیا پروتئین

31,266 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

62,064 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

31,032 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

چرخ کرده مخلوط 1 کیلویی

85,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چرخ کرده خالص گوساله 1 کیلویی

92,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه