تعداد محصول در صفحه
30 محصول

تخمه هندوانه چاپار مقدار 450 گرم

26,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

تخمه کدو مرمری چاپار مقدار 350 گرم

40,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

تخمه ژاپنی چاپار مقدار 300 گرم

19,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

تخمه کدو گوشتی چاپار مقدار 400 گرم

40,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

تخمه ژاپنی شور وجیسنک

12,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در وجیسنک

تخمه ژاپنی گلپری وجیسنک

12,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در وجیسنک

شاه دانه شور وجیسنک

7,590 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در وجیسنک

کنجد برشته نمکی 120گرم عقاب

9,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا

کنجد برشته 120 گرمی عقاب

10,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در دیجی کالا

کنجد برشته نمکی 120 گرمی عقاب

9,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%13 در دیجی کالا

کنجد برشته 300 گرمی خشکپاک

18,525 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

کنجد خام وجیسنک

9,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در وجیسنک