هدف از تفاهم

ارائه و نمایش و معرفی کالاها و محصولات تولید شده از سوی طرف اول در وب سایتinsooo.irبه مدت ...3ماه....اعتبار دارد.در صورت توافق طرفین بر تمدید قراردادبا شرایط جاری یا شرایط جدید قابل تمدید برای مدت مشابه یا کمتر و بیشتر از آن خواهد بود.

تعهدات این سو:

1-حسب تفاهم حاصله این سو بخشی از وبسایت اینترنتی خود را جهت معرفی و نمایش کالاهای طرف دوم،در اختیار وی قرار می دهد.این سو آموزش های لازم را به طرف دوم جهت درج،تکمیل و به روز رسانی لیست کالاها،موجودی آنها، قیمت فروش و مشخصات لازمه محصول را ارائه خواهد نمود.تغییراتی که در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا حاصل می شود و سفارشات واصله و به طور کلی هر نوع ارتباط با مشتری یا مصرف کننده مستقیما در درگاه الکترونیکی طرف دوم بعمل خواهد آمد این سو محصولات طرف دوم  را در فرآیند انتخاب محصولات مورد نیازمصرف کنندگان وارد می کند.در صورت انتخاب محصول طرف دوم از سوی مصرف کننده /بازدید کننده،جهت ارسال سفارش بلافاصله و مستقیما با کلیک بر روی محصول طرف دوم به درگاه الکترونیکی طرف دوم هدایت می گردد.

2-این سو کالا یا محصولات ارائه شده طرف دوم را برای مشتری نهایی ارسال نمی کند و در خصوص خرید بعمل آمده از سایت طرف دوم و تعهدات ناشی از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

3-این سو هرگونه تقاضای خرید از مشتری نهایی دریافت نمی کند.در خصوص پست محصول،ارسال کالا یا تسویه سفارشات تعهدی ندارد.


حسب تفاهم حاصله طرف دوم متعهد می گردد:

-مسئولیت تعیین و درج کالاها و محصولات و بطورکلی تمامی اطلاعات اولیه در سایت"  این سو"  همراه با مشخصات و قیمت برعهده طرف دوم خواهد بود.

تبصره: درصورت توافق ،طرف اول  موضوع بند فوق را کلا یا جزئا از جانب طرف دوم انجام خواهد داد.

-چنانچه در نتیجه فروش کالا در مقدار کالا ،  قیمت و ... تغییرات  حاصل  شود بروز رسانی های لازمه  را بلافاصله در درگاه الکترونیکی خود بعمل آورد.

* بروز رسانی های مورد اشاره می بایست از یک یا چند ابزار( وب سرویس، پنل فروشگاه ، سرویس خزشگر) که از طریق این سو در اختیار طرف دوم قرار گرفته است صورت گیرد .

* بدیهی است طرف دوم ملزم به همکاری در رابطه با پیاده سازی ابزار های موجود جهت عملکرد صحیح و  استفاده بهینه از وقت و زمان طرفین می باشد.

در تعاملات خود با مشتری ارجاعی از سایت " این سو" حقوق مصرف کننده را مورد نظر قرار داده  وبا حسن نیت کامل در صدد جلب رضایت مشتری برآمده و تمهیدات لازم را برای خرید،پرداخت،تحویل محصول مورد نیاز برای وی فراهم نماید.

1-طرفین اعلام می دارند کلیه اطلاعات حاصل از تفاهم جاری از سوی هر یک از طرفین از جمله تفاهم نامه همکاری حاضر و به طور کلی هرگونه توافق نامه،تفاهم نامه،قرارداد و......تمامی اسناد حقوقی،مالی،حسابداری و ... محرمانه بوده و از در اختیار گذاردن هر گونه اطلاعاتی از بدو همکاری ،حین و بعد ازهمکاری در اختیار ثالث و عموم خودداری کنند.

2-تفاهم نامه جاری در هیچ یک از بندهای آن بیانگر هرگونه شراکت یا وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و هرگونه واسطه ای خارج از موضوع تفاهم نامه جاری بین طرفین نخواهد بود.

3-هیچ گونه تغییر،ویرایش،پیوست و ..تفاهم جاری مگر به توافق مکتوب طرفین معتبر نیست.

4-فروشنده تعهد میکند محصول تحویل داده شده مطابق با نمونه مندرج در سایت این سو باشد.