معرفی برند ایرانی سفید مرغ

معرفی

تاریخچه

این شرکت در زمینه تولید و بسته بندی تخم ماکیان فعالیت دارد.

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

سال تاسیس

نشانی

مشاهده همه محصولات