پاژن

معرفی

این واحد دارای دامپروری شیری هم میباشد

تاریخچه

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

02156743813--02156321228

سال تاسیس

نشانی

مشاهده همه محصولات