یک و یک

معرفی

شرکت دشت مرغاب با بيش از چهل سال سابقه بعنوان يکی از بزرگترين بنيانگذاران صنعت نوين غذايی کشور ضمن حضور در بازارهای جهانی با ارج نهادن به نظرات مشتريان و طرف های ذینفع ، بر اساس الزامات ISO10002 حفظ و صيانت از محيط زيست و نيروی انسانی بعنوان بهترين سرمايه سازمان در راستای بهبود مستمر و توسعه پايدار علاوه براستقرار سيستمهای مديريتیISO9001-2008،ISO22000 ، ISO14001-2004، OHSAS18001-2007 و اخذ گواهينامه ISO17025 بعنوان آزمايشگاه آکروديته حرکت به طرف مديريت جامع کيفيت و خود ارزيابی بر مبنایEFQMرا در برنامه کار خود قرار داده است

تاریخچه

شرکت دشت مرغاب(سهامی عام)با نام تجاری شناخته شده ی یک و یک ،با سابقه ترین و بزرگ ترین مجموعه های تولیدی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی کشور محسوب میشود که از سال 1346 در منطقه دشت مرغاب واقع در145 کیلومتری شهر شیراز در استان فارس در مساحتی حدود 35 هکتار شروع به کار نموده است.

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

02144903595----02144905884

سال تاسیس

1346

نشانی

مشاهده همه محصولات