معرفی برند ایرانی آپولون

معرفی

موضوع فعاليت کارخانه طبق اساسنامه ، توليد( مونتاژ ) انواع سماروهای گازی – برقی – رو گازی می باشد . بعلاوه واگذاری نمايندگی و يا انعقاد قرار داد و قطعات مربوطه و نيز قطعات ساخته شده مورد نياز خط توليد و نمايندگی ها و قطعات ساخته شده داخلی به همراه انجام معاملات مالی و صنعتی (مستقيم يا غير مستقيم) مرتبط با هريک از موضوعات مندرج در اهداف کارگاه پيش بينی گرديده است . اين کارخانه در پاسخگويی به تغييرات مداوم در نگرش مشتريان نسبت به محصولات قابل قبول ، نيازمند انعطاف پذيری در سيستم های خود دارد . لذا با اين ديدگاه طراحی، استقرار ، پياده سازی و بهبود سيستم مديريت کيفيت به عنوان يک هدف استراتژيک مدنظر بوده است .

تاریخچه

کارخانه توليدی صنعتی آپولون در سال 1346 تحت شماره 6246/93693 در اداره ثبت شرکتهای تهران با سرمايه اوليه 1.000.000 ريال با نام عالی سوز به ثبت رسيده و طی پروانه تاسيس شماره 727 مورخه 20/10/1378 با نام آپولون آغاز به فعاليت نموده است که در سال 9/10/1388 با شماره پروانه 972تا تاريخ 9/10/1398 تمديد شده است

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

(66461215-66494516)-021

سال تاسیس

1346

نشانی

مشاهده همه محصولات