معرفی برند ایرانی پردیس

معرفی

معرفی شرکت صنایع غذایی پردیس مصرف برنج در ایران با توجه به جمعیت کشور و مصرف سرانه بیش از 3 میلیون تن در سال بوده درحالی که تولید سالانه بالغ بر 2 میلیون تن برنج می باشد. با توجه به وضعیت شالیکوبی های موجود در سطح کشور که اکثرا” با تکنولوژی قدیمی مشغول به فعالیت میباشند، حدودآ 25% برنج تولیدی در طول سال به علت مستهلک بودن تجهیزات، تبدیل به خرده برنج و یا ضایعات شده که علاوه براعمال زیان اقتصادی برای کشاورزان، سبب کاهش کیفیت برنج تبدیلی نیز می گردد. از طرفی بازسازی صنایع مادر در حال حاضر به یک نیاز ضروری تبدیل شده است. در سال 1387 با توجه به رویکرد نوسازی صنایع و بهره جویی از تکنولوژی های مدرن در زمینه برنج، شرکت گلستان نسبت به راه اندازی بزرگترین مجموعه فراوری، شالیکوبی و بسته بندی برنج در خاور میانه در قالب شرکت صنایع غذایی پردیس اقدام نمود که این مجموعه در سال 1390 به بهره برداری رسید. احترام به سلایق مشتری،سلامت فرآورده های تولیدی،تعهد به تضمین ایمنی و سلامت مصرف کننده ، بهبود مستمر کیفیت و فرهنگ سازی در جهت جایگزینی برنج ایرانی به جای برنج خارجی و ارایه قیمت رقابتی متناسب با نوع محصولات و ارج نهادن به فرهنگ سفره ایرانی از اهداف و آرمانهای شرکت صنایع غذایی پردیس می باشد.

تاریخچه

مصرف برنج در ایران با توجه به جمعیت کشور و مصرف سرانه بیش از 3 میلیون تن در سال بوده درحالی که تولید سالانه بالغ بر 2 میلیون تن برنج می باشد. با توجه به وضعیت شالیکوبی های موجود در سطح کشور که اکثرا” با تکنولوژی قدیمی مشغول به فعالیت میباشند، حدودآ 25% برنج تولیدی در طول سال به علت مستهلک بودن تجهیزات، تبدیل به خرده برنج و یا ضایعات شده که علاوه براعمال زیان اقتصادی برای کشاورزان، سبب کاهش کیفیت برنج تبدیلی نیز می گردد. از طرفی بازسازی صنایع مادر در حال حاضر به یک نیاز ضروری تبدیل شده است.

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

35306607--011

سال تاسیس

1387

نشانی

مشاهده همه محصولات