معرفی برند ایرانی مهارت افزا

معرفی

سرگرمی های مهارت افزا محصولاتی هستند که به رشد خلاقیت و آشنایی کودکان و نوجوانان به علوم مهندسی کمک میکند . از مهمترین خواص این سرگرمی ها،سرهم کردن محصول توسط کودکان و نوجوانان است ، به طوری که فرد با استفاده از شناخت فنی خود طبق دسترالعمل ، این سرگرمی ها را درست میکند و با بازی کردن با این محصولات می تواند با مفاهیم علمی و عملکرد مکانیزم ها آشنا شود و در نتیجه میزان مهارت فرد علاقه مند افزایش خواهد یافت.سرگرمی های طراحی شده دارای بازه سنی متفاوتی هستند و میزان پیچیدگی ساخت ، میزان بحث علمی و مهارتی در محصولات متفاوتی هستند و میزان پیچیدگی ساخت ،میزان بحث علمی و مهارتی در محصولات متفاوت هستند ، برای هر محصول ، محصول آتی هم وجود خواهد داشت از این رو با دنبال کردن محصولات می توان به پیشرفت در یک شاخه علمی رسید و کودکان و نوجوانان از ابتدا میتوانند شاخه تخصصی و مهارتی خود را انتخاب کنند .محصولات این برند تولید شرکت دانش بنیان فناوری پیشرفته هستند

تاریخچه

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

سال تاسیس

نشانی

مشاهده همه محصولات