معرفی برند ایرانی نگین مشهد

معرفی

شركت فرش نگين مشهد بر اساس اعتقاد كامل به اصول مديريت كيفيت متعهد ميباشد كه: اول : هدف اصلي راتامين نظرات وافزايش رضايت مشتريان خودبا رعايت قوانين و ارزشهاي اساسي بداند. دوم : محيطي مناسب در داخل سازمان جهت اجراي اهداف كلان خود ايجاد و برقرار نمايد. سوم : از مشاركت تمامي كاركنان خود و دانش ، تجربه ، تخصص ، خلاقيت ها و نوآوري هاي آنها در همة سطوح جهت نيل به اهداف سازماني بهره برده و بستر بروز آنها را فراهم نمايد. چهارم : همة منابع و فعاليت هاي سازمان در قالب فرآيندها اداره شده و ارتباطات اثربخش و كار در قالب گروه را جهت تسهيل و تسريع نمودن رسيدن به اهداف تشويق نمايد. پنجم : مرتبا" در حال تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدات دروني و بيروني سازمان بوده و داراي يك سيستم با فرآيندهاي مرتبط با اهداف مشخص شده باشد كه شناسائي ، درك و ادارة آن باعث بهبود بهره وري ، اثربخشي و كارآئي سازمان شود. ششم : بهبود مستمر ، اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي جزو اهداف هميشگي باشد و با حركت به سمت دانائي بيشتر از توجه به آخرين پيشرفت ها و تكنولوژي در سطح جهان غفلت ننمايد و در اين مسير به آموزش و افزايش مهارت كاركنان توجه نمايد. هفتم : تصميم گيريها بر اساس كار كارشناسي ، خردجمعي ، وحدت رويه ، واقعيات ، تحليل داده ها و اطلاعات صورت پذيرد. هشتم : روابط متقابل سودمندي با عرضه كنندگان خود داشته و از هيچگونه همكاري و مساعدتي با آنان جهت تعامل بيشتر دريغ ننمايد و از تجارب موفق ساير شركت ها استفاده نمايد. نهم : در فرآيندهاي اجتماعي ، كارگروه ها و تشكل ها حضوري فعال داشته و به مسؤوليتهاي اجتماعي خود در زمينه هاي محيط زيست ، ايمني و بهداشت پايبند باشد. دهم : در همه فعاليت های فوق ، شرکت فرش نگين مشهد اهميت نام و نشان تجاری خود را به عنوان يک برند برتر تثبيت شده در بازار قدر می شناسد و بر آن تاکيد می ورزد.

تاریخچه

شركت فرش نگين مشهد در سال 1371 تأسيس و به بهره برداري رسيده و توليد كننده انواع فرشهاي ماشيني ميباشد.فرش نگين مشهد به منظور اطمينان و اعتماد مشتري سيستم تضمين كيفيت مناسبي را مطابق الگوي مديريت كيفيت ISO 9001/2008 درسازمان خود مستقر نموده ، الزامات آن را برآورده ساخته ، در طراحي- توسعه و توليد بكار گرفته و جهت موفقيت پايدار سازمان پيوسته اثربخشي آنرا بهبود مي بخشد..

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

32473773 و 32473545 و 32473770 و 32473525 -(051)/ 38441410 (051) / 7 تا 22015095 (021)

سال تاسیس

1371

نشانی

مشاهده همه محصولات