معرفی برند ایرانی تامین صنعت ماکیان

معرفی

اتلاف هزینه وعدم کارآمدی سیستم های پرورش سنتی دام وطیوردرعصرحاضر،با بالاتررفتن قیمت سوخت ونهاده های مصرفی وبا توجه به سرمایه گذاری سنگین این بخش، از طرفی باافزایش جمعیت انسانی وبیشتر شدن تقاضا، چنین اقتضا میکند که ازروشهای جدید وکاملا مکانیزه بهره بگیریم تا شاهدخسارتهای بیشتردراین زمینه نباشیم. کارشناسان زبده ومجرب ما اکنون آماده اند تا با کمک شما عزیزان وسیستم اتوماسیون هوشمند این شرکت درکنار تجهیزات پیشرفته ومطابق بااستانداردهای روزدنیا، راندمان کاری وضریب تبدیل را در مزارع پرورشی شما به حداکثر ممکن برسانند.

تاریخچه

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

09127532622 - 09192515379

سال تاسیس

نشانی

مشاهده همه محصولات