معرفی برند ایرانی سلامت گستر آرتیمان

معرفی

سیاست دارو سازی نوین در طی دو دهه اخیر به شکلی قابل توجه و عمیقی به سوی « گیاه درمانی » پیش رفته است . طبیعت ، این مخزن پر از دارو افقهای تازه ای را برای جامعه پزشکان و دارو سازان ، گشوده است . اینک ، آنان به منطقی بودن استفاده از مواد دارویی « گیاهی» پی برده اند . صدها هکتار زمین را در کشورهای توسعه یافتهبه این امر اختصاص داده اند که تحت کشت و تولید گیاهان دارویی قرار گرفته است .در حال حاضر اهمیت کاشت ، داشت ، برداشت وفرآیندهای پس از برداشت یک گیاه دارویی به این منظور که مقادیر مواد موثره آنها همواره افزایش یابد تا استحصالآنها را در صنایع داروسازی مقرون به صرفه کند ، بسیار مورد توجه است .

تاریخچه

محصولات تولیدی

دفتر مرکزی

سال تاسیس

نشانی

مشاهده همه محصولات