تعداد محصول در صفحه
53 محصول

کتاب می خواهم فیلم نامه بنویسم:یک روش علمی (مطالعات سینمایی)

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب سینمای آزار (مطالعات سینمایی)

18,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مدیریت صحنه و اداره نمایش

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مقدمه ای بر نظریه فیلم

14,310 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب هفت

6,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب فیلم اول من

16,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب دنیای درام (هنر 6)

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب راه داستان:فن و روح نویسندگی (هنر22)

17,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب فیلم نامه نویسی آلترناتیو (با موفقیت قواعد را بشکنید)

36,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مرد بالشی

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب نوشته رمزی

4,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب یک تکه نان(فیلمنامه)نیستان

4,050 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب آواز گنجشک‌ها(فیلمنامه)نیستان

9,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب ابوطالب(فیلمنامه)نیستان

3,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت