تعداد محصول در صفحه
محصول

کتاب سینمای آزار (مطالعات سینمایی)

18,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مستند شناسی از نظریه تا گونه شناسی

9,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مدیریت صحنه و اداره نمایش

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب می خواهم فیلم نامه بنویسم:یک روش علمی (مطالعات سینمایی)

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب رنگین کمان رویاها:سینمای ارسن ولز (مطالعات سینمایی)

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب فیلم اول من

16,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب دنیای درام (هنر 6)

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب راه داستان:فن و روح نویسندگی (هنر22)

17,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مبانی بازیگری

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب فیلمنامه نویسی متفاوت:گسست موفق از قواعد (هنر31)

27,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مونو شورایی

31,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مجموعه آثار مهین تجدد

37,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مروری بر مطالعات نشانه شناختی سینما

7,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت