تعداد محصول در صفحه
محصول

کتاب می خواهم فیلم نامه بنویسم:یک روش علمی (مطالعات سینمایی)

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب رنگین کمان رویاها:سینمای ارسن ولز (مطالعات سینمایی)

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب سینمای آزار (مطالعات سینمایی)

18,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مستند شناسی از نظریه تا گونه شناسی

9,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مدیریت صحنه و اداره نمایش

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مقدمه ای بر نظریه فیلم

14,310 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب هفت

6,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب فیلم اول من

16,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مقدمه ای بر هالیوود جدید

19,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب دنیای درام (هنر 6)

10,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب راه داستان:فن و روح نویسندگی (هنر22)

17,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مبانی بازیگری

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت