تعداد محصول در صفحه
محصول

ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه جلد دوم 1966

4,675 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

ترجمه کتاب لمعه دوره فقه امامیه (جلد اول) 1841

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

کتاب شرح مختصر قانون مجازات اسلامی(مصوب1392)ققنوس

35,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب شرکت با مسئولیت محدود(مطالعه‌تطبیقی)ققنوس

6,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب نظریه اداره قرارداد

2,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق بانکی(ویرایش‌دوم)ققنوس

7,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب مسائل ثبتی اسناد و املاک

13,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق تجارت(2)شرکتهای تجاری(ققنوس)

3,780 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق کیفری مواد مخدر(ققنوس)

13,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی

6,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

کتاب حقوق معاملات بین المللی(ققنوس)

4,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گاج مارکت

بررسی نظریه‌های تقلب و حیل شرعی در فقه و حقوق

2,125 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا

حقوق جزای عمومی ایران (جلد اول) 2025

38,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در شانی کالا

حقوق محیط‌زیست (جلد دوم) 2571

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در شانی کالا