تعداد محصول در صفحه
18 محصول

گیره پیچی مدل KD1210 ایران پتک

18,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه

گیره لوله مدل KC2010 ایران پتک

604,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

گیره آلمینیومی مدل KE 1010 ایران پتک

76,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره لوله ایران پتک مدل KC 2010

604,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 140

499,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 120

399,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 100 میلیمتر ایران صنعت مدل IB100

1,910,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%9 در ابزار فروش

گیره رومیزی 120 میلیمتر ایران صنعت مدل IB120

2,840,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در ابزار فروش

گیره رومیزی 140 میلیمتر ایران صنعت مدل IB140

3,530,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در ابزار فروش

گیره رومیزی 160 میلیمتر ایران صنعت مدل IB160

4,230,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در ابزار فروش