تعداد محصول در صفحه
16 محصول

گیره پیچی مدل KD1210 ایران پتک

21,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره لوله مدل KC2010 ایران پتک

555,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره لوله ایران پتک مدل KC 2010

555,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 140

499,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی تهران صنعت مدل 120

399,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 100 میلیمتر ایران صنعت مدل IB100

148,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 120 میلیمتر ایران صنعت مدل IB120

227,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 140 میلیمتر ایران صنعت مدل IB140

284,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 160 میلیمتر ایران صنعت مدل IB160

367,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گیره رومیزی 200 میلیمتر ایران صنعت مدل IB200

459,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه