تعداد محصول در صفحه
محصول

خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن 680 گرم

25,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%49 در دیجی کالا

خرمای زاهدی برنا مقدار 300 گرم

12,920 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

رطب مضافتی 3 ردیفی بم 700 گرمی

17,030 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%9 در کوثر شاپ

خرما کبکاب 650 گرم ارجان

19,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در کوثر شاپ

خرما کبکاب 1300 گرم ارجان

29,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%23 در کوثر شاپ

رطب مضافتی دو ردیفی 750 گرم

22,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

خرما زاهدی دستچین سیب سبز

23,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

خرما رطب عسلی دستچین سیب سبز

22,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

خرما پیارم دستچین سیب سبز

85,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

خرمای مضافتی بم دو ردیفه ساغر وزن 450 گرم

35,625 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

خرما خاصویی

صرفا معرفی