تعداد محصول در صفحه
94 محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

49,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

76,330 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

91,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

99,978 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

62,800 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

52,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

63,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

79,120 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

61,370 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

30,680 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

ران گوسفندی 2 کیلویی مهیا پروتئین

270,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ران گوسفندی 1 کیلوگرمی مهیا پروتئین

135,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خورشتی گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

151,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

136,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوسفند 2 کیلوئی مهیا پروتئین

266,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه