تعداد محصول در صفحه
80 محصول

چرخ کرده خالص گوسفند 1 کیلویی

155,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

راسته با استخوان گوسفند 1 کیلویی

99,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گردن گوسفند 1 کیلویی

98,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قلوه گاه گوسفند 1 کیلویی

85,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوسفند 1 کیلویی

125,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

58,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

58,460 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

107,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

75,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

72,020 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در دیجی کالا

ران گوساله بهین پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

108,820 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا