تعداد محصول در صفحه
94 محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

51,090 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

51,220 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

85,770 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

94,330 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

94,330 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

103,070 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

66,160 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

54,940 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%13 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

65,830 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

68,960 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

گوشت چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

34,480 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

ران گوسفندی 2 کیلویی مهیا پروتئین

270,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ران گوسفندی 1 کیلوگرمی مهیا پروتئین

135,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

خورشتی گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

151,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوسفندی 1 کیلویی مهیا پروتئین

136,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه