تعداد محصول در صفحه
محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

62,990 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

63,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%14 در دیجی کالا

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

122,336 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

134,549 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

134,549 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

94,362 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

76,514 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

93,896 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

126,808 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

107,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قیمه ای گوساله 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوساله 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه