تعداد محصول در صفحه
محصول

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

93,712 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

60,150 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

48,791 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

59,859 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

80,840 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

46,444 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

77,988 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

85,767 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

85,767 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران ۲ کیلویی گوساله پویا پروتئین

169,860 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

ران ممتاز گوساله 1 کیلو گرمی مهیا پروتئین

86,718 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران گوساله کیمبال - 1 کیلوگرم

84,930 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

گوشت خورشتی گوساله کشتار داخلی 800 گرم

80,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گوشت ران گوساله کشتار داخلی 1 کیلو گرم

89,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گوشت ران گوساله کشتار داخلی 2 کیلو گرم

178,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه