تعداد محصول در صفحه
محصول

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

107,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قیمه ای گوساله 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوساله 1 کیلویی

117,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قلم گوساله 1 عددی

40,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه