تعداد محصول در صفحه
22 محصول

ران گوساله بهین پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

108,820 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

مخلوط گوساله بهین پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

101,450 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت خورشتی گوساله بهین پروتئین مقدار 0.8 کیلوگرم

97,880 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

58,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

58,460 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

107,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

75,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

72,020 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در دیجی کالا

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

115,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

115,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

118,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قیمه ای گوساله 1 کیلویی

118,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوساله 1 کیلویی

118,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه