تعداد محصول در صفحه
محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

4,150 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

4,161 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

6,610 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

7,664 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

5,375 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

4,360 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

5,349 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

7,224 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%90 در بروز رسان

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

8,375 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در بروز رسان

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

7,664 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در بروز رسان

دمبالیچه گوساله ۱ کیلویی مهیا پروتئین

5,382 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در بروز رسان

ران گوساله ۱ کیلویی وارداتی پویا پروتئین

7,589 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در بروز رسان

استیک گوساله ۵۰۰ گرمی پویا پروتئین

5,239 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در بروز رسان

گل ماهیچه ۱ کیلویی گوساله پویا پروتئین

7,348 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در بروز رسان

ران ۲ کیلویی گوساله پویا پروتئین

15,179 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%90 در بروز رسان