تعداد محصول در صفحه
29 محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

45,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

47,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در دیجی کالا

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

76,330 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

91,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

89,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

64,100 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

49,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%7 در دیجی کالا

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

63,855 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

79,120 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%11 در دیجی کالا

خورشتی ممتاز گوساله 800 گرمی پویا پروتئین

77,193 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ران ممتاز گوساله 1 کیلو گرمی مهیا پروتئین

85,824 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

99,978 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در بروز رسان

دمبالیچه گوساله ۱ کیلویی مهیا پروتئین

64,262 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران گوساله ۱ کیلویی وارداتی پویا پروتئین

85,824 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

استیک گوساله ۵۰۰ گرمی پویا پروتئین

59,247 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان