تعداد محصول در صفحه
محصول

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

48,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

77,193 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در بروز رسان

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

89,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

89,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

راسته ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

97,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

50,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

62,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

80,010 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

64,175 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

92,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

95,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

99,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قیمه ای گوساله 1 کیلویی

99,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوساله 1 کیلویی

98,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قلم گوساله 1 عددی

15,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه