تعداد محصول در صفحه
محصول

گوشت نگینی استامبولی گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

44,785 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در بروز رسان

گوشت بیف استراگانف گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

44,901 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت گوساله خورشتی مهیا پروتئین مقدار 0/8 کیلوگرم

75,194 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

رولت ماهیچه گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

82,692 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

ماهیچه ممتاز گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

82,692 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

بیفتک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

57,996 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت قیمه‌ای گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

47,045 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

استیک گوساله مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

57,715 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در بروز رسان

گوشت مخلوط گوساله مهیا پروتئین مقدار 1 کیلوگرم

77,940 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در بروز رسان

ران گوساله (مغز ران) 1 کیلویی

79,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سردست گوساله 1 کیلویی

82,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قورمه ای گوساله 1 کیلویی

86,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قیمه ای گوساله 1 کیلویی

86,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهیچه گوساله 1 کیلویی

86,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

قلم گوساله 1 عددی

25,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه