تعداد محصول در صفحه
83 محصول

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین

33,170 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

بازو ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

13,960 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

ساق بی پوست ساده مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین

39,280 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

چرخ کرده سینه مرغ 1 کیلویی

32,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سینه بی استخوان مرغ 1 کیلویی

25,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ران مرغ 1 کیلویی

13,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال و کتف مرغ 1 کیلویی

18,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فیله مرغ 1 کیلویی

27,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سینه با استخوان مرغ 1 کیلویی

22,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

34,480 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

17,890 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

43,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

16,580 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%3 در دیجی کالا