تعداد محصول در صفحه
120 محصول

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین

44,100 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

بازو ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

18,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ساق بی پوست ساده مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین

52,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ران و سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

46,142 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%4 در بروز رسان

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

58,406 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

16,530 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

22,100 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

26,200 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

24,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

29,200 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

شنیتسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

29,203 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

چیکن استراگانف مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

16,226 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

49,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

20,530 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%4 در بروز رسان

شنیتسل با آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

32,072 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان