تعداد محصول در صفحه
51 محصول

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین

44,100 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

بازو ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

18,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ساق بی پوست ساده مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین

52,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

مرغ خرد شده بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

43,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

47,800 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ساق بی پوست ساده مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

26,200 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

24,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

29,200 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

جوجه کباب ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

29,200 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

49,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا