تعداد محصول در صفحه
محصول

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین

40,004 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

سینه با استخوان مرغ 1 کیلویی

21,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

21,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%4 در بروز رسان

شنیتسل با آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

26,315 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

جوجه چینی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

26,315 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

بال و بازو ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

17,356 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

جوجه کباب ران مرغ زعفرانی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,555 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

گردن مرغ بدون پوست۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

5,105 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%23 در بروز رسان

فیله مرغ عربی ۴۰۰ گرمی مهیا پروتئین

13,556 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

فیله سینه مرغ ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

26,315 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

خروس محلی کالی

42,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اردک محلی کالی

36,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گوشت کبک کالی

59,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

غاز محلی کالی

69,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مرغ محلی کالی

36,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه