تعداد محصول در صفحه
محصول

بازو ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

16,300 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

ساق بی پوست ساده مرغ 1800 گرمی مهیا پروتئین

46,008 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

41,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

20,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

51,120 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%4 در بروز رسان

فیله مرغ فرانسوی مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

13,167 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

ران مرغ بی پوست مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

19,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سینه با استخوان مرغ 1 کیلویی

21,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

21,600 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

شنیتسل بی آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,555 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

چیکن استراگانف مهیا پروتئین مقدار 0.5 کیلوگرم

14,184 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%4 در بروز رسان

پاچینی کنجدی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

16,330 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در بروز رسان

شنیتسل با آرد مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,555 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

جوجه چینی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

25,555 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

بال و بازو ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

16,853 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان