تعداد محصول در صفحه
محصول

ران مرغ بی پوست 1800 گرمی مهیا پروتئین

42,110 تومان
موجود در 2 فروشگاه

بازو ساده مرغ 900 گرمی مهیا پروتئین

17,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه

سینه با استخوان مرغ 1 کیلویی

21,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

گردن مرغ بدون پوست۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

5,105 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%23 در بروز رسان

فیله مرغ عربی ۴۰۰ گرمی مهیا پروتئین

14,270 تومان
موجود در 2 فروشگاه

فیله سینه مرغ ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

27,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه

جوجه چینی مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

27,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه