تعداد محصول در صفحه
51 محصول

سینه بی پوست مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

31,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در دیجی کالا

سینه مرغ بی استخوان مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

41,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

مغز ران مرغ مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم

17,900 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

مغز ران مهیا پروتئین مقدار 1.8 کیلوگرم

38,160 تومان
موجود در 2 فروشگاه