تعداد محصول در صفحه
محصول

ماهی قباد

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی شیر

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی حلوا سفید

130,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

فیله ماهی سکن

110,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده

75,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی قباد

120,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی شیر

120,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی سکن

134,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی تن

79,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی اسلک شمال | تعداد: یک عدد

1,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در گیلی شاپ

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )

89,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی باراکودا (چنگو)

85,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی شیر فیله شده

211,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی مقوا فیله شده

146,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی باراکودا ( چنگو )

78,970 تومان
موجود در 1 فروشگاه