تعداد محصول در صفحه
36 محصول

ماهی قزل آلا تازه 1 کیلو گرمی مهیا پروتئین

48,578 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%23 در بروز رسان

استیک ماهی شیر 650 گرمی تحفه

65,652 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%33 در بروز رسان

فیله ماهی شوریده 700 گرمی تحفه

85,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

گوشت فیله شده ماهی 700 گرمی حسون

37,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

فیله ماهی کوتر ممتاز بدون تیغ و استخوان 500گرم شارین

65,835 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

فیله ماهی گیش بدون تیغ و استخوان 500گرم شارین

60,420 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

استیک قزل سالمون 500گرم وکیوم شارین

63,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فیله ماهی حسون 700گرم شارین

47,025 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

ماهی گیدر منجمد ۵۰۰ گرمی تحفه

49,440 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%33 در بروز رسان

ماهی کیلکا منجمد بشقابی ۵۰۰ گرمی تحفه

7,806 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%33 در بروز رسان

فیله کوتر ممتاز منجمد ۶۰۰ گرمی تحفه

50,440 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%33 در بروز رسان

ماهی قزل آلا وکیوم شکم خالی بدون آبشش منجمد ۱۰۰۰گرمی تحفه

43,702 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%33 در بروز رسان

فیله ماهی حلوا سیاه منجمد ۵۰۰ گرمی تحفه

41,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%33 در بروز رسان

فیله ماهی حلوا سیاه منجمد ۷۰۰گرمی تحفه

69,322 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%33 در بروز رسان