تعداد محصول در صفحه
محصول

فیله ماهی شوریده منجمد ۷۰۰ گرمی تحفه

156,780 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی شیر 650 گرمی تحفه

155,430 تومان
موجود در 1 فروشگاه

تن ماهی با فلفل قرمز در روغن طبیعت (180gr)

30,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی گیدر منجمد ۵۰۰ گرمی تحفه

90,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فیله گیش ممتاز منجمد ۴۰۰ گرمی تحفه

45,792 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فیله کوتر ممتاز منجمد ۶۰۰ گرمی تحفه

103,464 تومان
موجود در 1 فروشگاه