تعداد محصول در صفحه
محصول

ماهی حلوا سفید

130,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی قباد

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی شیر

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

فیله ماهی سکن

110,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ماهی فلاندر ( کفشک ) فیله شده

75,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی شیر

120,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

استیک ماهی سکن

149,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی تن

96,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی اسلک شمال | تعداد: یک عدد

2,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی شیر فیله شده

207,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی قباد

120,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی شیر بندر ( سارم )

104,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

استیک ماهی باراکودا (چنگو)

102,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی مقوا فیله شده

163,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ماهی هامور

137,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه