تعداد محصول در صفحه
محصول

میگو سایز متوسط پاک شده

170,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

میگو سایز کوچک با سر

70,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

میگو سایز کوچک پاک شده

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

میگو سایز متوسط با سر

100,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

شاه میگو با سر

220,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شاه میگو پاک شده

380,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

میگو گلدن 250 گرمی ب.آ

37,620 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

میگو رگ گیری پاکتی 70-61 500گرم شارین

70,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا

میگو منجمد 500 گرمی سایز 90-70 تحفه

71,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان