تعداد محصول در صفحه
11 محصول

سینه بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

59,040 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

52,020 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۸۰۰ گرمی توکاسان خاور

46,260 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۷۰۰ گرمی توکاسان خاور

40,590 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

مغز ران بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

64,980 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

68,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان