تعداد محصول در صفحه
محصول

ساق بوقلمون با پوست 900 گرمی

65,561 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در یخچال

سینه بوقلمون بی پوست 900 گرمی

55,404 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در یخچال

فیله بوقلمون بی پوست 900 گرمی

84,029 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در یخچال

مغز ران بوقلمون بی پوست 900 گرمی

85,773 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در یخچال