تعداد محصول در صفحه
محصول

سینه بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

68,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۷۰۰ گرمی توکاسان خاور

46,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

مغز ران بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

75,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

79,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

سینه خالص بوقلمون یک کیلویی

40,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال بوقلمون 900 گرمی

14,580 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ساق بوقلمون با پوست 900 گرمی

39,591 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سینه بوقلمون بی پوست 900 گرمی

45,513 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فیله بوقلمون بی پوست 900 گرمی

52,029 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مغز ران بوقلمون بی پوست 900 گرمی

49,491 تومان
موجود در 1 فروشگاه