تعداد محصول در صفحه
محصول

سینه بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

68,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

57,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۸۰۰ گرمی توکاسان خاور

53,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۷۰۰ گرمی توکاسان خاور

46,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

مغز ران بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

75,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

79,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

سینه خالص بوقلمون یک کیلویی

41,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

گردن بوقلمون یک کیلویی

30,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه