تعداد محصول در صفحه
محصول

سینه بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

104,490 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

97,650 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۸۰۰ گرمی توکاسان خاور

86,760 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

ساق بوقلمون ۷۰۰ گرمی توکاسان خاور

75,870 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

مغز ران بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

126,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

فیله بوقلمون ۹۰۰ گرمی توکاسان خاور

123,570 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در بروز رسان

بال بوقلمون 900 گرمی

25,208 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در یخچال

ساق بوقلمون با پوست 900 گرمی

57,132 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در یخچال

سینه بوقلمون بی پوست 900 گرمی

63,756 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در یخچال

فیله بوقلمون بی پوست 900 گرمی

86,792 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در یخچال

مغز ران بوقلمون بی پوست 900 گرمی

66,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%8 در یخچال