تعداد محصول در صفحه
محصول

سینه بوقلمون بی پوست 900 گرمی

65,340 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فیله بوقلمون بی پوست 900 گرمی

78,030 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مغز ران بوقلمون بی پوست 900 گرمی

92,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه