تعداد محصول در صفحه
محصول

ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرمی ب.آ

13,000 تومان
موجود در 2 فروشگاه

کتلت گوشت 450 گرمی ب.آ

19,800 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%16 در کوثر شاپ

ناگت مرغ 70 درصد گوشت 450 گرمی ب.آ

22,500 تومان
موجود در 2 فروشگاه

شنیسل مرغ 950 گرمی ب.آ

44,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ناگت مرغ 70 درصد 950 گرمی ب.آ

46,300 تومان
موجود در 2 فروشگاه

شنیسل فیله مرغ 1 کیلویی

35,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیسل سینه مرغ 1 کیلویی

34,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیسل ران مرغ 1 کیلویی

35,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ

32,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ناگت قارچ و مرغ 250 گرمی مارین

17,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ناگت مرغ 500 گرمی مارین

29,920 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا

ناگت مرغ 1 کیلویی مارین

48,195 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا

ناگت مرغ 1000 گرمی 202

53,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیسل سینه مرغ 1000 گرمی پمینا کاله

48,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه