تعداد محصول در صفحه
محصول

ناگت مرغ 70 درصد گوشت 250 گرمی ب.آ

1,300 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ناگت مرغ 70 درصد گوشت 450 گرمی ب.آ

2,250 تومان
موجود در 2 فروشگاه

شنیسل مرغ 570 گرمی ب.آ

2,910 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ناگت مرغ 70 درصد 950 گرمی ب.آ

4,630 تومان
موجود در 2 فروشگاه

ناگت مرغ و پنیر 950 گرمی منجمد ب.آ

45,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیتسل مرغ 350گ مام

20,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیتسل 130 ترای 560گ ب.آ

29,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیتسل مرغ 900گ پویا

27,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتلت گوشت 450 گرمی ب.آ

23,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ناگت مرغ 1000 گرمی پمینا

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیسل مرغ پمینا 540 گرمی کاله

27,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

ناگت مرغ 500 گرمی مارین

35,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه