تعداد محصول در صفحه
محصول

همبرگر 30% معمولی 5 عددی مام

11,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در کوثر شاپ

همبرگر 85% مهیا پروتئین

22,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

همبرگر 75 درصد مهیا پروتئین

22,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

مرغ برگر گریل 450 گرمی منجمد ب.آ

22,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در کوثر شاپ

همبرگر ویژه 90% شام شام مقدار 500 گرم

29,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 30% شام شام مقدار 500 گرم

12,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر ممتاز 60% شام شام مقدار 500 گرم

18,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر معمولی مهیا پروتئین مقدار 500 گرم

12,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 60% مهیا پروتئین مقدار 500 گرم

16,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%34 در دیجی کالا

همبرگر 60 درصد گوشتین مقدار 500 گرم

22,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 30% آزما مقدار 500 گرم

11,970 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

استیک 95% مام(5عددی-500گرم)

37,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در کوثر شاپ

همبرگر معمولی 30% گوشت 500گ کاله

11,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%11 در کوثر شاپ

همبرگر مخصوص75%گوشتیران

25,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%18 در کوثر شاپ

کاله برگر 90% گوشت 400گ کاله

38,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در کوثر شاپ