تعداد محصول در صفحه
محصول

همبرگر 90% 400 گرمی ب.آ

48,875 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان

همبرگر ممتاز 95 درصد مهیا پروتئین

54,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 75 درصد مهیا پروتئین

31,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%30 در دیجی کالا

همبرگر 4 عددی 600 گرمی

55,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مرغ برگر گریل 450 گرمی منجمد ب.آ

33,660 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان

همبرگر ویژه 90% شام شام مقدار 500 گرم

55,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 30% شام شام مقدار 500 گرم

21,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر ممتاز 60% شام شام مقدار 500 گرم

33,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر ویژه منجمد پمینا مقدار 400 گرم

46,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

همبرگر ممتاز منجمد پمینا کاله مقدار 500 گرم

38,880 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

همبرگر 60% مهیا پروتئین مقدار 500 گرم

34,160 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%30 در دیجی کالا