تعداد محصول در صفحه
محصول

جوجه کباب زعفرانی 1 کیلویی

32,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال و کتف کبابی زعفرانی 1 کیلویی

24,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب 1 کیلویی

28,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب لیمویی ۴۰۰ گرمی مهیا پروتئین

12,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بازو کبابی مرغ ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

17,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بازو مرغ زعفرانی 900 گرمی

17,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال مرغ زعفرانی 900 گرمی

18,810 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال کبابی مکزیکی 900 گرمی

18,810 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب بی استخوان ساده 900 گرم

27,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب بی استخوان زعفرانی 900 گرمی

27,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب بی استخوان سبزیجات 900 گرم

27,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب ترش بی استخوان 900 گرم

27,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

جوجه کباب مکزیکی 900 گرم

27,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه