تعداد محصول در صفحه
محصول

جوجه کباب لیمویی ۴۰۰ گرمی مهیا پروتئین

12,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بازو کبابی مرغ ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

17,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال مرغ اسپایسی ۹۰۰ گرمی مهیا پروتئین

18,810 تومان
موجود در 1 فروشگاه

بال کبابی مکزیکی 900 گرمی

27,770 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در یخچال

جوجه کباب بی استخوان ساده 900 گرم

39,460 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در یخچال

جوجه کباب بی استخوان زعفرانی 900 گرمی

40,908 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در یخچال

جوجه کباب بی استخوان سبزیجات 900 گرم

40,908 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در یخچال

جوجه کباب ترش بی استخوان 900 گرم

40,908 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در یخچال

جوجه کباب مکزیکی 900 گرم

40,908 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در یخچال

جوجه کباب یونانی 900 گرم

40,908 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در یخچال