تعداد محصول در صفحه
محصول

کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله

25,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کالباس گیاهی پاپریکا 300گرمی نوپرو

24,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سوسیس گیاهی گودا 300 گرمی نوپرو

27,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کالباس خشک سولیکو مقدار 300 گرم

26,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سوجوک 90% سولیکو مقدار 250 گرم

47,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

29,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

میت لوف سولیکو مقدار 400 گرم

31,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کوکتل پارمسان سولیکو مقدار 1000 گرم

67,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کالباس کراکف سولیکو مقدار 300 گرم

23,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سالامی سارنو سولیکو مقدار 250 گرم

43,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه