تعداد محصول در صفحه
39 محصول

کوکتل چیکو تنوری 55% 500 گرمی کاله

14,344 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

کالباس خشک فیله هلندی خانواده 500 گرمی کاله

14,168 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

سوسیس کوکتل ویژه 60% 500 گرمی صدک

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در اُکالا

سوسیس کراکف پنیر 55% 450 گرمی صدک

15,150 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در اُکالا

سوسیس کوکتل پنیر 55% 500 گرمی صدک

15,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در اُکالا

کالباس خشک تنوری وکیوم 80% 250 گرمی صدک

14,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در اُکالا

کوکتل گوشت 1 کیلوگرمی سولیکو کاله

27,632 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا