تعداد محصول در صفحه
57 محصول

کالباس تیرنگ 90% گوشت و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله

15,960 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله

12,160 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

کالباس پپرونی 80درصد گوشت 250گرمی سولیکو کاله

17,570 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد 300 گرمی سولیکوکاله

13,320 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سوسیس بلغاری گوشت 1 کیلو گرمی سولیکو کاله

29,920 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

کالباس مارتادلا 500 گرمی سولیکو کاله

11,210 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

ژامبون گوشت پرنس دودی 250 گرمی سولیکو کاله

37,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

راسته تنوری 90درصد گوشت قرمز 250گرمی سولیکو کاله

31,260 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

کالباس گیاهی میکس(مخلوط سبزیجات)300گرمی نوپرو

16,170 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

کالباس گیاهی پاپریکا 300گرمی نوپرو

15,680 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سوسیس گیاهی گودا 300 گرمی نوپرو

17,540 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

سوجوک 90% سولیکو مقدار 250 گرم

37,730 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در دیجی کالا

پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

18,350 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

میت لوف سولیکو مقدار 400 گرم

17,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا