تعداد محصول در صفحه
محصول

کالباس قارچ و مرغ 300 گرمی سولیکو کاله

13,270 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%9 در کوثر شاپ

سوسیس فرانکفورتر 70 درصد 300 گرمی سولیکوکاله

13,950 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

کوکتل گوشت 1 کیلوگرمی سولیکو کاله

350,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در کوثر شاپ

سوسیس بلغاری گوشت 1 کیلو گرمی سولیکو کاله

32,250 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

کالباس گیاهی پاپریکا 300گرمی نوپرو

21,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سوسیس گیاهی گودا 300 گرمی نوپرو

21,040 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

سوسیس کوکتل ویژه انگشتی 80درصد گوشت سولیکو کاله

30,940 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

کالباس گیاهی میکس(مخلوط سبزیجات)300گرمی نوپرو

17,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%18 در دیجی کالا

کالباس خشک فیله هلندی خانواده 500 گرمی کاله

18,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%9 در دیجی کالا

پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

19,320 تومان
موجود در 1 فروشگاه

میت لوف سولیکو مقدار 400 گرم

212,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

کالباس کراکف سولیکو مقدار 300 گرم

13,550 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

ژامبون مرغ دودی 90% سولیکو مقدار 300 گرم

17,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%6 در دیجی کالا

کوکتل گوشت دودی 55% سولیکو مقدار 300 گرم

129,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه