تعداد محصول در صفحه
محصول

سوسیس کوکتل ویژه 60% 500 گرمی صدک

17,840 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

سوسیس کوکتل پنیر 55% 500 گرمی صدک

19,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم

20,280 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کوکتل گوشت دودی 55% سولیکو مقدار 300 گرم

14,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کالباس 90% گوشت قرمز سالامی وکیوم رباط

94,078 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

رول کالباس ۹۰% گوشت قرمز سالامی رباط

93,129 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

کالباس ۹۰% گوشت مرغ تنوری وکیوم رباط

66,488 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

رول کالباس ۹۰% گوشت مرغ تنوری گرد رباط

58,308 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در بروز رسان

رول کالباس ۹۰% گوشت قرمز خشک تنوری دودی گرد رباط

115,565 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در بروز رسان

بیکن مخلوط مرغ وگوشت ۹۰% دودی ۲۰۰ گرمی نامی نو

15,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان

کالباس خشک ممتاز ۷۰% ۲۰۰ گرمی نامی نو

9,860 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان

ژامبون مرغ دودی ۹۰% ۲۰۰ گرمی نامی نو

9,775 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان

بیکن مرغ ۹۰% دودی ۲۰۰ گرمی نامی نو

9,775 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان

بیکن گوشت قرمز ۹۰% دودی ۲۰۰ گرمی نامی نو

25,925 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان

ژامبون گوشت قرمز دودی ۹۰% ۲۰۰ گرمی نامی نو

21,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در بروز رسان