تعداد محصول در صفحه
89 محصول

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

3,190 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%8 در اُکالا

پیتزا آماده چیکن استروگانف 360 گرمی پمینا

15,210 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

پیتزا آماده پپرونی 360 گرمی پمینا

14,310 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

سیب زمینی 10*10 900 گرمی نوبر سبز

11,857 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا

استیک برگر 90% گوشت 600 گرمی صدک

39,680 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

ناگت مرغ 70% 1 کیلویی صدک

31,760 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

کباب لقمه مخصوص ضخیم 70% 450 گرمی صدک

11,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

فلافل 500 گرمی صدک

10,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

همبرگر معمولی 30% 500 گرمی صدک

6,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

ناگت مرغ 300 گرمی کاله

10,355 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

همبرگر 60% ممتاز 500 گرمی کاله

16,720 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

شنیسل مرغ 540 گرمی کاله

18,810 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

کباب ترکی 400 گرمی پمینا

21,684 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

پیتزا آماده مخلوط 350 گرمی پمینا

14,310 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

فلافل 450 گرمی ب.آ

11,305 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا