تعداد محصول در صفحه
96 محصول

سوپ جو و قارچ 65 گرمی الیت

3,500 تومان
موجود در 3 فروشگاه

بیفتک 480 گرمی ب.آ

41,225 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی ب.آ

25,245 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

سوپ قارچ55گرمی هاتی کارا

3,430 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در فینال

سوپ زرشک و گوجه فرنگی 70گرمی هاتی کارا

3,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در فینال

سوپ مرغ ورمیشل هاتی کارا 70گرمی

3,430 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در فینال

سوپ سبزیجات70گرمی هاتی کارا

3,120 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

سوپ ماست آذری70گرمی هاتی کارا

3,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%2 در فینال

سوپ جو 68 گرمی الیت

2,800 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%20 در فینال

سوپ مرغ و ورمیشل 65 گرمی الیت

3,325 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%5 در اُکالا

فلافل 1000 گرمی ب.آ

27,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 60% ممتاز 500 گرمی کاله

21,375 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

ناگت مرغ 300 گرمی کاله

13,775 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

کباب لقمه مخصوص ضخیم 70% 450 گرمی صدک

12,960 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا