تعداد محصول در صفحه
23 محصول

بیفتک 480 گرمی ب.آ

39,270 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی ب.آ

24,055 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

فلافل نیمه آماده منجمد کم چرب 950 گرمی مارین

29,520 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در اُکالا

فلافل 1000 گرمی ب.آ

27,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه

پیتزا آماده مخلوط 350 گرمی پمینا

16,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه

شنیسل مرغ 540 گرمی کاله

25,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 60% ممتاز 500 گرمی کاله

21,375 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

ناگت مرغ 300 گرمی کاله

13,775 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

همبرگر معمولی 30% 500 گرمی صدک

6,370 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%30 در اُکالا

فلافل 500 گرمی صدک

10,080 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

کباب لقمه مخصوص ضخیم 70% 450 گرمی صدک

12,960 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

ناگت مرغ 70% 1 کیلویی صدک

35,280 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

استیک برگر 90% گوشت 600 گرمی صدک

34,720 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%30 در اُکالا