تعداد محصول در صفحه
محصول

بیفتک 480 گرمی ب.آ

40,300 تومان
موجود در 3 فروشگاه
%16 در کوثر شاپ

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی ب.آ

22,275 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%25 در اُکالا

اسپرینگ رول مرغ و پنیر منجمد پمینا کاله – 480 گرم

15,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

شامی کباب منجمد پمینا کاله – 430 گرم

23,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فلافل 1کیلویی تک بیز

9,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%27 در کوثر شاپ

فلافل 1000 گرمی ب.آ

27,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%17 در کوثر شاپ

پیتزا آماده چیکن استروگانف 360 گرمی پمینا

21,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

پیتزا آماده مخلوط 350 گرمی پمینا

19,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

فلافل 500 گرمی صدک

13,775 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

کباب لقمه مخصوص ضخیم 70% 450 گرمی صدک

13,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در اُکالا