تعداد محصول در صفحه
محصول

بیفتک 480 گرمی ب.آ

40,300 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%16 در اُکالا

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی ب.آ

25,245 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

اسپرینگ رول مرغ و پنیر منجمد پمینا کاله – 480 گرم

15,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

شامی کباب منجمد پمینا کاله – 430 گرم

23,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فلافل 1کیلویی تک بیز

9,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%27 در کوثر شاپ

فلافل 1000 گرمی ب.آ

27,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%16 در کوثر شاپ

پیتزا آماده چیکن استروگانف 360 گرمی پمینا

22,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%19 در کوثر شاپ

پیتزا آماده مخلوط 350 گرمی پمینا

19,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

همبرگر معمولی 30% 500 گرمی صدک

8,670 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا

فلافل 500 گرمی صدک

13,775 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا