تعداد محصول در صفحه
محصول

بیفتک 480 گرمی ب.آ

40,300 تومان
موجود در 3 فروشگاه
%16 در کوثر شاپ

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی ب.آ

25,245 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%15 در بروز رسان

فلافل 1000 گرمی ب.آ

27,300 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%17 در کوثر شاپ

اسپرینگ رول مرغ و پنیر منجمد پمینا کاله – 480 گرم

15,700 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

شامی کباب منجمد پمینا کاله – 430 گرم

23,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فلافل 1کیلویی تک بیز

9,100 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%27 در کوثر شاپ

آلبالو بی هسته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم

16,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در دیجی کالا

کوردن بلو 420 گرمی ب.آ

25,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

پیتزا آماده چیکن استروگانف 360 گرمی پمینا

21,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

فلافل نیمه آماده منجمد کم چرب 950 گرمی مارین

26,240 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا

پیتزا آماده مخلوط 350 گرمی پمینا

19,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در کوثر شاپ

فلافل 500 گرمی صدک

10,875 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%25 در اُکالا

استیک برگر 90% گوشت 600 گرمی صدک

45,680 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در اُکالا