تعداد محصول در صفحه
محصول

بیفتک 480 گرمی ب.آ

80,750 تومان
موجود در 2 فروشگاه

فلافل 1000 گرمی ب.آ

65,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

آلبالو بی هسته منجمد سرد و تازه مقدار 400 گرم

28,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%20 در دیجی کالا

کوردن بلو 420 گرمی ب.آ

59,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه

همبرگر 60% گوشت 400 گرمی ب.آ

45,645 تومان
موجود در 1 فروشگاه

فلافل 450 گرمی ب.آ

30,500 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کباب ترکی 400 گرمی پمینا

49,495 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

شنیسل مرغ 540 گرمی کاله

57,950 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

همبرگر 60% ممتاز 500 گرمی کاله

56,525 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا