تعداد محصول در صفحه
محصول

برنج طارم ممتاز معطر 4.5 کیلویی گلستان

116,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج ایرانی هاشمی معطر فامیلا 4.5 کیلویی

146,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج دمسیاه آستانه گیلان 10 کیلوگرمی

280,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج هاشمی ممتاز گیلان 10 کیلوگرمی

210,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج هاشمی ممتاز گیلان 2.5 کیلوگرمی

52,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج قهوه ای هاشمی 10 کیلو گرمی

225,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج دم سیاه آستانه اشرفیه 2.5 کیلوگرمی

75,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج قهوه ای هاشمی 2.5 کیلو گرمی

61,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج طارم محلی عطری 10 کیلوگرمی

210,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج هاشمی درجه یک گیلان 20 کیلوگرمی

405,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برنج طارم محلی 5 کیلویی

93,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در شالیکا

برنج نیم دانه هاشمی 5 کلویی

68,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در شالیکا

برنج طارم محلی 10 کیلویی

185,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%7 در شالیکا

برنج هاشمی معطرگیلان 5کیلویی همراه زعفران

123,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%1 در شالیکا