تعداد محصول در صفحه
محصول

چیپس پیازو جعفری چی توز

4,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

کتل چیپس سرکه بالزامیک متوسط چی توز

12,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس فلفل هالو پینو متوسط چی توز

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس نمک دریایی متوسط چی توز

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس فلفل هالوپینو سفری چی توز

12,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس نمک دریایی سفری چی توز

12,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس ناچو سفری چی توز

12,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مزه چیپس فلفل هالا پینو کوچک مزمز

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس سرکه نمکی 85گرم مزمز

4,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

چیپس کچاپ متوسط چی توز

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس ساده چی توز

4,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

چیپس خلالی سلفونی مزمز

6,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز

4,750 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

چیپس ساده دل مزه 90 گرمی مزمز

7,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا