تعداد محصول در صفحه
42 محصول

چیپس ساده دل مزه 90 گرمی مزمز

3,520 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس پیاز و جعفری 60 گرمی مزمز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس خلالی سلفونی مزمز

7,040 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس سوپر خانواده مزمز 240 گرمی مزمز

8,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

پاپس چیپس رژیمی با پنیر چدار چی توز

3,520 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس ساده چی توز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس سوپر ساده 210 گرم چی توز

880 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس نمکی 85گرم مزمز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس سرکه نمکی 85گرم مزمز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

مزه چیپس چیلی کوچک مزمز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

مزه چیپس نمکی کوچک مزمز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

کتل چیپس ناچو متوسط چی توز

2,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%4 در فینال

کتل چیپس نمک دریایی متوسط چی توز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا

چیپس پیازو جعفری چی توز

2,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%12 در اُکالا