تعداد محصول در صفحه
محصول

کتل چیپس سرکه بالزامیک متوسط چی توز

10,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس فلفل هالو پینو متوسط چی توز

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس نمک دریایی متوسط چی توز

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس نمک دریایی سفری چی توز

10,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس ناچو سفری چی توز

10,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

مزه چیپس فلفل هالا پینو کوچک مزمز

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس سوپر ساده 210 گرم چی توز

15,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس کچاپ متوسط چی توز

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس خلالی سلفونی مزمز

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس ذرت مکزیکی ترددیلا مقدار 100 گرم

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس ساده نمکی چی توز مقدار 60 گرم

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

سوپر چیپس نمکی چی توز مقدار 85 گرم

7,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 175 گرم

14,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه