تعداد محصول در صفحه
75 محصول

کتل چیپس فلفل هالوپینو سفری چی توز

7,200 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

چیپس سرکه نمکی 85گرم مزمز

3,800 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

چیپس نمکی 85گرم مزمز

3,800 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%12 در دیجی کالا

چیپس خلالی سلفونی مزمز

5,400 تومان
موجود در 2 فروشگاه
%30 در اُکالا

چیپس کچاپ متوسط چی توز

3,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

کتل چیپس فلفل هالو پینو متوسط چی توز

3,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

کتل چیپس نمک دریایی متوسط چی توز

3,600 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

کتل چیپس سرکه بالزامیک سفری چی توز

7,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در فینال

کتل چیپس نمک دریایی سفری چی توز

7,200 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%10 در دیجی کالا

کتل چیپس ناچو سفری چی توز

8,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کتل چیپس ناچو متوسط چی توز

3,900 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%2 در فینال

مزه چیپس فلفل هالا پینو کوچک مزمز

3,300 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%17 در دیجی کالا

مزه چیپس نمکی کوچک مزمز

3,400 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%15 در اُکالا

مزه چیپس چیلی کوچک مزمز

2,800 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%30 در اُکالا

چیپس سوپر ساده 210 گرم چی توز

13,700 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%14 در دیجی کالا