تعداد محصول در صفحه
محصول

استیک کچاپ چی توز ویژه

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اسنک طلایی متوسط چی توز

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اسنک طلایی بزرگ چی توز

6,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اسنک پنیری مینیاتوری75گرم مزمز

2,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

کرانچی پنیری بزرگ چی توز

2,850 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

اسنک حلقه ای چی توز بزرگ

3,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اسنک چرخی ویژه چی توز

2,850 تومان
موجود در 1 فروشگاه
%5 در اُکالا

چی پف بالشتی 375 گرمی چی‌توز

20,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اسنک حلقه‌ای 160 گرمی چی‌توز

8,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اسنک چرخی 80 گرمی چی‌توز

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

پفک نمکی 75 گرمی مینو

3,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

​پفک نمکی 50 گرمی مینو

2,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

​پفک نمکی 150 گرمی مینو

5,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

برگه ذرت پنیری 240 گرمی ترددیلا

10,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه

اسنک حلقه‌ای 80 گرمی چی‌توز

4,000 تومان
موجود در 1 فروشگاه